TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0786.30.7777
Hotline
QN: 0981 282 852
Hỗ trợ - hướng dẫn
Tel: 0786.30.7777
Hotline: ☎ 0943.113.311
☎ Phòng đào tạo: 0888.875.336
hethongtuyensinhvn@gmail.com
Giới thiệu

Trường Trung cấp Đông Á là “cơ sở đào tạo đổi mới sáng tạo”, đào tạo người lao động trình độ trung cấp, có phẩm chất đạo đức, đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tạo lập một môi trường học tập tích cực cho sinh viên tham gia thị trường nhân lực trong khu vực và hội nhập toàn cầu.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành môi trường đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

bg title blue

Drawing3.jpg
 
co so 02 1

TẦM NHÌN

bg title blue

Tầm nhìn của Đông Á trở thành một hệ thống giáo dục có uy tín, theo hướng ứng dụng, ươm tạo tài năng, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho kinh tế, xã hội và cộng đồng.

Đến năm 2035, Trường Trung cấp Đông Á trở thành trường đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài nước, đáp ứng Cách mạng công nghiệp 4.0, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

 

SỨ MỆNH

bg title blue

Trường Trung cấp Đông Á cam kết tạo môi trường học tập với mục tiêu phát triển toàn diện con người để người học trở thành một công dân tích cực. Cung cấp năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh toàn cầu cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

phong tuyen sinh 1 1
giang duong 03

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

bg title blue

“Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.”

Hỗ trợ - hướng dẫn
Tel: 0988.999.988
Hotline: 0988.999.988
8h - 21h
tuyensinh@catiedu.vn
zalo-call