TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0786.30.7777
Hotline
QN: 0981 282 852
Nhận thức bản thân
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài học: 15
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Nhận thức bản thân

Lợi ích từ khóa học

- Hiểu được tầm quan trọng của nhận thức bản thân
- Thực hiện được các biện pháp nhận thức, đánh giá đúng bản thân
- Biết đánh giá và phát triển đam mê của bản thân
- Biết cách định hướng và biện pháp đạt được mục tiêu trong cuộc sống
- Xây dựng và phát triển được sự tự tin, vượt qua sự sợ hãi, bỏ đi các thói quen xấu và trở thành người sống có kỷ luật
- Biết cách tư duy theo hướng tích cực
- Giúp bạn có cách thức đánh giá, đánh giá lại, nhìn nhận đúng về bản thân
- Là cơ sở để hành động, nỗ lực vào những điều cần thiết giúp bạn sớm thành công trong công việc và cuộc sống
- Giúp bạn nhanh chóng thay đổi về cách nghĩ, cách hành động và cung cấp các công cụ cần thiết cho quá trình nhận thức và phát triển bản thân
 

Đối tượng mục tiêu

  • Những người mong muốn hoàn thiện năng lực tự nhận thức đặc biệt
  • Những người chuẩn bị lựa chọn sự nghiệp để phát triển
  • Những người trẻ mới dấn thân vào hành trình theo đuổi nghề nghiệp
  • Những bạn sinh viên chưa ra trường hoặc mới tốt nghiệp
  • Những người còn chưa xác định rõ định hướng, mục tiêu cá nhân
 
Tổng quát

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân?
Bạn đang tìm cách thay đổi bản thân để sớm thành công trong cuộc sống?
Bạn chưa xác định được hướng đi và biện pháp phát triển năng lực thiết yếu?
Khóa học này sẽ giúp bạn:
- Hiểu được tầm quan trọng của nhận thức bản thân
- Thực hiện được các biện pháp nhận thức, đánh giá đúng bản thân
- Biết đánh giá và phát triển đam mê của bản thân
- Biết cách định hướng và biện pháp đạt được mục tiêu trong cuộc sống
- Xây dựng và phát triển được sự tự tin, vượt qua sự sợ hãi, bỏ đi các thói quen xấu và trở thành người sống có kỷ luật
- Biết cách tư duy theo hướng tích cực

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính, tai nghe
  • Giấy bút để làm bài tập
  • Tâm thế thoải mái, tập trung cao độ và làm việc nghiêm túc
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu chung về nhận thức bản thân
Từ nhận thức bản thân đến hành động để trở thành người thành công
Tổng kết
Nhận thức bản thân
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài học: 15
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call