TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0777.255.777
Hotline
QN: 0981 28 28 52
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Thể loại: Sale, bán hàng
Số bài học: 20
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Lợi ích từ khóa học:

  • Học viên sẽ có đủ bản lĩnh, kiến thức và thực tiễn để trở thành người bán hàng xuất sắc
  • 9 bước trong bán hàng và những kỹ năng cơ bản
  • Thấu hiểu nhu cầu của khách hang
  • Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp

Đối tượng mục tiêu:

  • Tất cả mọi cá nhân và công ty kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Tổng quát:

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về bán hàng và nghệ thuật bán hàng hiện đại;  phân tích tâm lý khách hàng, thuật “ Đắc nhân tâm” và nghệ thuật giao tiếp bán hàng; Dịch  vụ chăm sóc khách hàng vượt trội…

Bán hàng và quan điểm bán hàng hiện đại: Bán hàng là gì? Ai là người bán hàng? Các phương thức bán hàng. Quan điểm bán hàng hiện đại và các luận điểm cơ bản. Khách hàng và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng : Các loại khách  hàng trong công ty. Đặc điểm nhu cầu của khách hàng. Ba yếu tố căn bản  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng . Người bán hàng chuyên nghiệp : Thế nào là người bán hàng chuyên  nghiệp? hình ảnh và tố chất cần có của người bán hàng chuyên nghiệp.  Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên . Nghệ thuật bán hàng : 4 cách tiếp cận về nghệ thuật bán hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng : Vai trò và đặc điểm của DVCSKH; các nguyên tắc căn bản; các loại DVCSKH. Nghệ thuật  giao tiếp trong bán hàng : bản chất của giao tiếp; Thấu hiểu tâm lý con người và tâm lý khách hàng; Nghệ thuật “Đắc nhân tâm”.  Công cụ giao tiếp hiệu quả

Yêu cầu khóa học:

  • Có mạng internet
  • Có laptop hoặc máy tính bàn
  • Không gian yên tĩnh
Phần 1: Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng
Chương 2: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng
Phần 3: Nghệ thuật bán hàng
Phần 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Phần 5: Nghệ thuật giao tiếp bán hàng
Phần 6: Quy trình và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Thể loại: Sale, bán hàng
Số bài học: 20
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call