TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0777.255.777
Hotline
QN: 0981 28 28 52
Lập trình Kotlin toàn tập
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 46
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình Kotlin toàn tập
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
 
Phù hợp với
 - Bất cứ ai muốn học lập trình Kotlin
 - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Kotlin
 - Bất cứ ai đã từng biết ngôn ngữ lập trình Java
 
Mô tả tổng quát

- Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

-Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin
- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android 
- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,...

 
Yêu cầu khoá học
 - Môi trường yên tĩnh
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
Xử lý lỗi trong Kotlin
Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android
Xử lý chuỗi trong Kotlin
Lập trình Kotlin toàn tập
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 46
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call