TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0777.255.777
Hotline
QN: 0981 28 28 52
Lập trình Java trong 4 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 90
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình Java trong 4 tuần
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
 
- Có khả năng tiếp cận lập trình Android.
 
Phù hợp với
 
 - Bất cứ ai muốn học lập trình Java.
 - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java.
 - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java.

- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android.

- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Lập trình Android, Lập trình Kotlin...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp....).

 
Yêu cầu khoá học
 - Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
Xử lý lỗi trong Java
Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
Xử lý chuỗi trong Java
Xử lý mảng trong Java
Xử lý Collection trong Java
Lập trình hướng đối tượng trong Java
Xử lý tập tin trong Java
Xử lý đa tiến trình trong Java
Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
Lập trình Java trong 4 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 90
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call