TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0777.255.777
Hotline
QN: 0981 28 28 52
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 100
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Bạn sẽ học được gì

 - Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
- Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
- Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
- Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay
 

Giới thiệu khóa học

- Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

- Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 

- Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

- Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể

hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Giới thiệu khóa học
Cài đặt cơ bản
Chạy ứng dụng angular đầu tiên
Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
Học Angular js qua bài tập thực hành
Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
Kết nối Angular js với Mysql qua API
Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên
Tích hợp Angular Material
Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
Giơi thiệu project Single-page web app số 2
Phần route và phân tích dữ liệu
Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
Tổng kết phần 1 Angular
Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
Sử dụng thư viện ui select
Hàm xử lý phần form trong angular
Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
Cách sử dụng template admin khi làm backend
Tạo route cho các chức năng sử dụng template
Chức năng thêm mới người dùng
Chức năng đăng nhập
Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
Tích hợp template admin
Tích hợp các chức năng trên cùng một page
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 100
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call