TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á

Đoàn kết - Nhất trí, Dân chủ - Kỷ cương, Dạy tốt - Học tốt
Hotline
HCM: 0777.255.777
Hotline
QN: 0981 28 28 52
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 89
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Lợi ích từ khóa học

Với khoá học này bạn sẽ:
- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về thư viện Javascript nổi tiếng phát triển bởi facebook React JS.
- Nắm được logic hoạt động, các khái niệm, cách thao tác, lập trình chức năng và cách kết hợp Redux và React JS.
- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình React JS.
- Học cách tích hợp React JS với LocalStorage.
- Học cách tích hợp React JS với Firebase.
- Lập trình Node JS với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Đưa bạn từng bước đi từ chưa biết gì cho đến lúc bạn có thể tự tin apply vào các công ty lập trình React.
- Khóa học sẽ giúp bạn có thể thiết kế những trang web dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất.
- Hoàn tất khóa học, bạn có thể apply vào các công ty lập trình Web có yêu cầu React với "Profile cá nhân của bạn có React JS là Headhunt sẽ gọi tới bạn liên tục"!
- Khóa học sẽ giúp bạn lập trình Node JS với vai trò API, và React JS với vai trò frontend thông qua một ứng dụng fullstack Javascript.
 

Đối tượng mục tiêu

  • React cực kì thân thiện đối với bạn nào đã từng học qua JavaScript, CSS hoặc HTML.
  • Sinh viên học lập trình web, muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.
  • Những người muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng React JS nhanh nhất qua bài thực hành.
  • Người muốn tìm hiểu về lập trình frontend bằng React JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
  • Các lập trình viên frontend đang sử dụng các framework khác, nay muốn nâng cao tay nghề thông qua việc học ReactJS.
  • Các lập trình viên backend, mobile muốn chuyển sang phát triển các ứng dụng frontend trong thời gian ngắn nhất.
  • Các lập trình viên đang băn khoăn, muốn lựa chọn một framework tốt cho phát triển ứng dụng frontend.
 
Tổng quát

Giới thiệu vể React JS - thư viện javascript phát triển bởi Facebook.
- Sức mạnh khủng khiếp mà Facebook mang đến trong React, đó chính là mô hình DOM, làm tăng khả năng trình diễn các đối tượng trên nền web một cách hiệu quả & tốc độ mượt hơn bất kì Java Script Framework nào trước đây.
- Mục đích mà Facebook nhắm đến trong React là "Learn Once, Write Anywhere" - Có nghĩa là sau khi hoàn tất khóa học React JS, ngoài việc bạn thiết kế được layout web, bạn còn sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App) mà không cần phải mất nhiều thời gian.

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính cấu hình bình thường. Khuyến cáo Ram từ 4G trở lên.
Giới thiệu - cài đặt - và chạy chương trình React JS đầu tiên
Khái niệm và 4 cách định nghĩa component trong React JS
Khái niệm và cách truyền thông tin qua Props trong Component
Thực hành JSX và hàm 'Map' thông dụng
Thực hành kiến thức Component qua bài tập chuyển đổi giao diện từ bootstrap 4 sa
Hai cách viết tương tác trong React JS
Khái niệm State - thao tác với state
Học về LifeCycle của React Component
Học về React Router và thực hành tạo giao diện
Chuyển đổi từ giao diện thành React Component
Tích hợp React Router để thao tác không cần load lại trang
Tạo dữ liệu và load dữ liệu Json trong React JS
Ánh xạ dữ liệu vào Component và tạo đường dẫn SEO
Cách truyền tham số thông qua URL và nhận dữ liệu từ tham số
Hoàn thiện chức năng tin liên quan cho demo
Cách gửi nhận dữ liệu bằng Form trong React JS
Project thiết kế backend với dữ liệu LocalStorage
Thiết kế UX và cắt HTML CSS
Tạo Project React và chuyển đổi từ giao diện HTML sang React
Xử lý các tương tác cơ bản
Thực hành kết nối các component cha con và component ngang cấp
Tạo dữ liệu cho project và đẩy dữ liệu ra giao diện
Logic các bước làm và cách lập trình chức năng tìm kiếm
Lập trình chức năng thêm mới thành viên bằng React JS
Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng cách tự sinh ID khi tạo mới dữ liệu
Phân tích logic thực hiện chức năng sửa thông tin
Tạo Form sửa dữ liệu và load nội dung khi được kích hoạt
Hoàn thiện chức năng sửa thông tin thành viên
Lập trình chức năng xóa thông tin thành viên
Dữ liệu hóa ứng dụng với LocalStorage
Cách đóng gói ứng dụng và chạy ứng dụng trên Xamp server
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 89
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call