THÔNG BÁO: LIÊN KẾT TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÁC KHỐI NGÀNH KINH TẾ, KỸ THUẬT.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Trường trung Cấp Đông Á.Thông báo tuyển sinh:

LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Các khối ngành sau đây.

Đăng ký khóa học tại Phòng Tuyển sinh

                                     TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG Á
                Địa chỉ: 136 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.
                                 HOTLINE: 0981.005.082 (Mr. ĐÔNG)

Posted in Sự Kiện, Tin Tức, Tuyển Sinh.